ŞUBAT DÖNEMİ ISITMA ve SIHHİ TESİSATÇILIK MESLEK DALI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI DERSİ SINAVI CEVAP ANAHTARIDIR.

2015 ŞUBAT DÖNEMİ ISITMA ve SIHHİ TESİSATÇILIK MESLEK DALI
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI DERSİ SINAVI CEVAP ANAHTARIDIR.

1- Alternatif enerji kaynakları nelerdir? (20p)
-Hidrolik enerji
-Biyokütle enerjisi
-Güneş enerjisi
-Jeotermal enerji
-Rüzgar enerjisi
2- Alternatif enerjide aranması gereken özellikler nelerdir? (24p)
-Ucuz olmalı
-Güvenli olmalı
-Verimli olmalı
-Yerel olmalı
-Kaynak çeşitliliği bol olmalı
-Temiz ve çevre dostu olmalı

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarının üstünlüklerinden 5 madde yazınız. (20p)
-Temizdir (atık madde yaymaz)
-Sonsuz kaynaklıdır (yenilenebilir)
-Kurulum ve işletmesi kolaydır.
-Kaynağı paralı ve dışa bağımlı değildir.
-Tek olarak ya da büyük çiftlikler halinde çalıştırılabilir.

4- Biyokütle nedir? (20p)
Endüstriyel anlamda biyokütle, yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi ya da diğer endüstriyel amaçlarla kullanılması ile ilgilidir. Yaygın olarak, biyoyakıt elde etmek amacı ile yetiştirilen bitkiler ile lif, ısı ve kimyasal elde etmek üzere kullanılan hayvansal ve bitkisel ürünleri ifade eder.

5- Jeotermal enerji nedir? (16p)
Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

Komisyon Başkanı Üye Üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir