Bilgisayar Teknik Servisçiliği Ağ Temelleri Dersi Çalışma Soru ve Cevapları

AĞ  TEMELLERİ  DERSİ   ÇALIŞMA  TESTİ  SORU  VE  CEVAPLARI

1.Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?

A) BNC B) NIC C)UTP D) OSI

 2.Bir ağ tasarımı yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

A) Konnektör B) Hız C) Maliyet D) Kablolama

 3.MAC adresi kaç bitten oluşur?

A) 12 B) 23 C) 36 D) 48

 4.Aşağıdakilerden hangisi OSI katmanı değildir?

A) Uygulama katmanı B) Fiziksel katman   C) Ağ katmanı D) Sınama katmanı

 5.“Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar.” Adı geçen OSI katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel katman B) Ulaşım    C) Uygulama D) Oturum

6.Aşağıdakilerden verilen kablo çeşitlerinden hangisi bilgisayar ağlarında kullanılmaz ?

A) RG58    B) RG6     C) RG62    D)RG8

 7.Aşağıdaki kodlardan hangisi koaksiyel kablolarda kullanılan bir konnektör kodudur?

A) RG B) RGB C) BNC D) RJ

 8.Aşağıdakilerden hangisi Thinnet denilen ince koaksiyel kablolardandır?

A) RG58 B) RG8 C) RG59 D) RG11

 9Aşağıdakilerden hangisi kalın koaksiyel kablolarda kullanılan konnektörler

kodlarından birisidir?

A) RGB1 B) RJ45 C) BNC D) DB15

 10Koaksiyel kablolar Ethernet kartına aşağıdaki konnektörlerden hangisi ile bağlanır?

A) BNC Sonlandırıcı B) BNC T Konnektör     C) BNC BarrelKonnektör D) AUI Konnektör

 11.Aşağıdaki protokollerden hangisi ağ içerisinde elektronik mektup alış verişi sağlar?

A) HTTP B) SMTP C) ICMP D) TCP

 12.İnternet üzerinden dosya aktarımı yapmak için kullanılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telnet B) SNMP C) FTP D) Wins

 13. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP mimarisi katmanlarından değildir?

A) Sunum B) Uygulama C) Ulaşım D) Fiziksel

 14.Aşağıdakilerden hangisi uygulama katmanı protokollerinden değildir?

A) FTP B) SMTP C) HTTP D) UDP

 15.Aşağıdaki protokollerden hangisi ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır?

A) HTTP B) SMTP C) SNMP D) UDP

 16.Aşağıdakilerden hangisi ICMP protokolünün özelliklerinden değildir?

A) Güvenli veri tipinin sağlanması.

B) Gönderilen mesaj parçaları için güvenlik tanımlaması yapılamaz.

C) Sadece bağlantısı kurulduktan sonra veri iletimi sağlanması.

D) Bağlantıda olan iki bilgisayar arasında akış kontrolü sağlanması.

 17. 1100 0011. 1000 0110. 0100 0011. 1100 1000 IP adresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 195.134.67.200 B) 192.143. 0.25    C) 212.45.142.131 D) 24.124.1.56

 18. 130.15.1.5 hangi sınıf IP adresidir?

A) A sınıfı B) B sınıfı C) C sınıfı D) D sınıfı

 19.Aşağıdakilerden hangisi alt ağ maskesinin görevidir?

A) Bilgisayarlar arasında veri alış verişi sağlar.

B) Bilgisayara IP numarası verir.

C) D ve E sınıfı adresler için tasarlanmıştır.

D) Bilgisayarların ağ tanımlayıcılarını bulmayı sağlar.

 20.IPv6 protokolündeki adresler kaç bittir?

A) 32 B) 48 C) 64 D) 128

 21.Aşağıdakilerden hangisi DNS protokolünün görevidir?

A) Host isimlerini IP adresine çevirir.

B) Göndericinin ve alıcının IP adresini tutar.

C) Veri aktarılmasını sağlar.

D) Bir üst katmandan gelen veriyi uygun uzunlukta parçalara ayırır.

 22.Aşağıdakilerden hangisi DHCP protokolü tarafından dağıtılmaz?

A) IP adresi B) Subnet maskesi C) DNS sunucu adresi D) Host ismi

 23.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) edu= Eğitim kurumları

B) com=ticari kuruluşlar

C) mil=Askeri kurumlar

D) gov= Ticari olmayan hükûmete de bağlı olmayan kurumlar

 24.Fiziksel adreslerin IP adreslerine dönüştürülmesini sağlayan protokol

aşağıdakilerden hangisidir?

A) DHCP B) BOOTP C) ARP D) DNS

 25.Aşağıdakilerden hangisi önyükleme protokolüdür?

A) DHCP B) BOOTP C) ARP D) DNS

26.Aşağıdakilerden hangisi bir Lan teknolojisi değildir?

A) Ethernet

B) Token Ring

C) Bus Topolojisi

D) FDDI (File Distributed Data Interface)

27.Aşağıdakilerden hangisi OSI 7 katmanlı yapı modelinde bir katmandır?

A) Fiziksel Katman

B) Alt Katman

C) Üst Katman

D) Dış Katman

28 Kablo pabuçlama aleti aşağıda belirtilen işlemlerden hangisinde kullanılabilir. ?

A) Cross bağlantılı patch kablosu yapmak.

B) Düz bağlantılı patch kablosu yapmak.

C) Ethernet kartını bilgisayara bağlamak.

D) Duvar prizine kabloyu bağlamak.

29.EIA/TIA T568B standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru

 

sırada verilmiştir?

A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C) Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz,

Turuncu, Turuncu-Beyaz

D) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

 

30 EIA/TIA T568A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru

sırada verilmiştir?

A) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

B) Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi, Yeşil-Beyaz, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

C) Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Kahverengi-

Beyaz, Kahverengi

D) Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz,

Turuncu, Turuncu-Beyaz

31.Aşağıdakilerden hangisi imaj programı değildir?

A ) AcronisB ) Restore C ) ImageReady D ) Ghos

 32.Ağ üzerinde paylaşım isminizin görüntülenmesini istemiyorsanız başına hangi işareti

koyarız?

A ) & B ) $ C ) @ D ) #

 33\\ işareti neyi temsil eder?

A ) Sürücü B ) PartitionC ) Ağ D ) Klasör

34.Ghost programında geri yükleme yapılırken imaj dosyanızın geri yükleneceği yer için

hangi ifade kullanılır?

A ) Local B ) Drive C ) Source D ) Destination

35Hangisi DOS altında imaj alındıktan sonra geri yükleme işlemidir?

A ) disk toimage B ) partitiontopartition C ) disk fromimage D ) disk to disk

36Birden fazla komutu çalıştıran toplu işlem dosyasına ne denir?

A ) Ghost.exe B ) Autoexec.bat C ) NeroStartSmartD ) Backup.exe

37Aşağıdakilerden hangisi imaj programı değildir?

A ) Acronis B ) Restore C ) ImageReady D ) Ghost

 38Diskin tümünün yedeğini, dosya olarak almak için hangi sıra takip edilir?

A ) LocalPartitionto Image B ) LocalDiskfrom Image

C ) LocalDiskto Image D ) LocalPartitiontoPartition

 39Ağ üzerinde paylaşım isminizin görüntülenmesini istemiyorsanız başına hangi işareti koyarız?

A ) & B ) $ C ) @ D ) #

 40.\\ işareti neyi temsil eder?

A ) Sürücü B ) PartitionC ) Ağ D ) Klasör

41.Ghost programında geri yükleme yapılırken imaj dosyanızın geri yükleneceği yer için

hangi ifade kullanılır?

A ) Local B ) Drive C ) Source D ) Destination

42.Hangisi DOS altında imaj alındıktan sonra geri yükleme işlemidir?

A ) disk toimage B ) partitiontopartitionC ) disk fromimage D ) disk to disk

 43.Birden fazla komutu çalıştıran toplu işlem dosyasına ne denir?

A ) Ghost.exeB ) Autoexec.bat C ) NeroStartSmart D ) Backup.exe

 

CEVAP  ANAHTARI

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B A D D D B B A D B B C A
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
D C B A B D D A D D C B C
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
A D B C B A C C A D C C B
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
C D C B

 

One thought on “Bilgisayar Teknik Servisçiliği Ağ Temelleri Dersi Çalışma Soru ve Cevapları

 • 02 Mayıs 2015 at 21:53
  Permalink

  35. Sorunun Cebabı C- Disk To From İmage olmalıdır. (Geri Yükleme İşlemi)

  35Hangisi DOS altında imaj alındıktan sonra geri yükleme işlemidir?

  A ) disk toimage B ) partitiontopartition C ) disk fromimage D ) disk to disk

  Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir